Valloittavat mielikuvat – 
Marimekon representaatiot Instagramissa

Tutkielma syventyy tarkastelemaan, minkälaisia mielikuvia Marimekko herättää Instagramissa kuvan rakentamisen keinoin.

Graduni viimeisteli taitto, jonka suunnittelin. Taittoa tehdessä tavoitteeni oli tehdä kirjasta mahdollisimman inspiroivan ja visuaalisesti kiinnostavan näköinen. Taiton avulla pyrin myös helppolukuisuuteen ja selkeyteen.

2019–2020

Pro gradu -tutkielma

© Marjaana Rusi 2020